top of page

Què oferEIXO

Paraules EMOCIONANTS

Laura, no sé què va passar amb el teu massatge, però el meu aspecte i la meva sensació d'inflamació han desaparegut.
Va ser molt agradable. Moltes vegades la pell de gallina. Gràcies....

Yolanda González, 51 anys

bottom of page